บอร์ด ความรัก,ยินดีที่ได้รักรู้จักเธอ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย วันศุกร์ ราศีเมถุนก็ไม่รู้จะบอกอะไรเธอได้ความรู้สึกมากมายนั้นล้นปรี่ค่าแห่งความชื่นชมและยินดีมันมีมากเกินเก็บกัก - เกินหักใจคงบอกไม่ได้ถึงส่วนลึกว่ารู้สึกลึกลึกนั้นแค่ไหนเพียงแต่รู้ว่าหมดหัวใจลึกซึ้งเกินกว่าใคร  ที่ผ่านมาอย่าให้เอื้อนเอ่ย - อีกเลยนะ เพราะเธออาจจะไม่สนใจ - ไม่เห็นค่า  แค่ทุกสิ่งที่ผ่านไปแล้วผ่านมาคุณค่าและความหมายอาจไม่มีก็ขอเก็บเอาไว้ในใจว่ารู้สึกมากมายอย่างไร - ถึงล้นปรี่ขอแค่ได้บอกเธอไว้ - ในวันนี้ว่ายินดีที่ได้รัก - รู้จักเธอ