บอร์ด ความรัก,ทำอย่างไรเพื่อให้ได้งาน ประสบการณ์ช.. เนื้อหาโดย Pamy       ทำอย่างไรเพื่อให้ได้งาน    โดยส่วนใหญ่แล้วคุณจะให้ความสำคัญกับประวัติย่อเพราะคิดว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้งาน    ทั้งที่ความจริงแล้วประวัติย่อเป็นเพียงแค่สิ่งที่ทำให้คุณได้รับการเรียกให้เข้ารับการสัมภาษณ์เท่านั้น มันไม่ได้ เป็นเพียงแค่การสัมภาษณ์ส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะฉะนั้นในการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งานนั้นคุณควรจะปฏิบัติตามข้อแนะนำดังต่อไปนี้  ในตอนแรกการสัมภาษณ์งั้นให้คุณพูดบางอย่างกับคนที่กำลังสัมภาษณ์คุณอยู่อาจจะเป็นดิฉันหรือผมสวัสดีวันนี้เรามาพบกันก็เพราะคุณต้องการสำรวจรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวดิฉันหรือผมให้ถี่ถ้วนว่าดิฉันหรือผมเหมาะสำหรับงานนี้หรือไม่ สวัสดีฉัน หรือผมก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าบริษัทของคุณเหมาะสำหรับดิฉันด้วยไหมคิดเสียว่าตอนนี้คุณกับดิฉันกำลังประชุมกันเพื่อดูว่าความสัมพันธ์ในรูปแบบของการว่าจ้างจะเป็นประโยชน์กับทั้งดิฉันและคุณหรือไม่ดังนั้นจะช่วยกรุณาอธิบายลักษณะของคนในอุดมคติในความคิดของคุณให้ฉันฟังได้ไหมคะ  ที่กล่าวมาถือได้ว่าเป็นคำพูดที่ยุติธรรมดีและนายจ้างของคุณอาจจะบอกคุณว่าคนที่เขาต้องการจะต้องมีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น เขาต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์มีความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความตั้งใจจริงที่จะทำงานร่วมกับเขาและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆในบริษัทอย่างกระตือรือร้น   เมื่อคุณรู้ถึงคุณสมบัติที่นายจ้างของคุณต้องการแล้วคุณก็สามารถอ้างได้ว่าคุณเองก็มีคุณสมบัติอย่างที่เจ้านายต้องการอย่างไรบ้างให้เขาได้รู้จากนั้นก็แสดงความสามารถที่คุณมีให้เขาเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการทำงานการศึกษาและรางวัลต่างๆที่คุณได้รับมา  มาขนเลยปากให้เจ้านายบอกถึงลักษณะของคุณสมบัติของลูกจ้างที่เขาต้องการให้คุณฟังแล้วคุณก็ต้องแสดงให้เจ้านายเห็นว่าคุณมีความสามารถและมีความคิดอย่างไรออกไปให้เขารับรู้ด้วยเพื่อเป็นการแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจริงใจในการเปิดเผยข้อมูลของคุณและนายจ้างและนอกจากนี้คุณยังแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีคุณสมบัติตามที่เขาต้องการหรือไม่อีกทั้งคุณมีความมั่นใจแค่ไหนในการมาสมัครงานที่นี่และตำแหน่งที่คุณสนใจจริงๆ