post-image

ทุกคน... ล้วนเกิดมา ... พร้อมภาระ...ที่ต้องทำ และแตกต่างกันไป ...

บอร์ด ความรัก,ทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมภาระที่ต้องทำและแตกต่างกันไป ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสทุกคน... ล้วนเกิดมา ...พร้อมภาระ...ที่ต้องทำและแตกต่างกันไป ..... “ ชีวิตคนเรา ” ..ไม่ว่าจะต้องพบเจอ..กับอะไรแต่ที่สุดแล้ว ...ทุกๆ อย่างจะผ่านไป ...เหมือน “ ฤดูกาล ” ที่มาเยือนบางครั้ง, เย็นสบาย มีความสุขบางครั้ง, อบอุ่นและบางครั้ง ก็,เหน็บหนาว“ ชีวิต ” ก็เหมือนฤดูกาลที่เราทุกคน..ต่างต้องเผชิญอักษร " คอย ออกเสียง