post-image

ดูจิต ทวนกระแสน้ำเป็นภาระหนักตลอดกาล ลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดสู่ที่ต่ำทันที ต้องตะเกียกตะกาย ทุกอริยาบท ยืนเดินนอนนั่ง

บอร์ด ความรัก,ดูจิตทวนกระแสน้ำเป็นภาระหนักตลอดกาลลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดสู่ที่ต่ำทันทีต้องตะเกียกตะกายทุกอริยาบทยืนเดินนอนนั่ง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสดูจิต ทวนกระแสน้ำเป็นภาระหนักตลอดกาล ลามือลาเท้าจะต้องถูกกระแสน้ำพัดสู่ที่ต่ำทันที ต้องตะเกียกตะกาย ทุกอริยาบท ยืนเดินนอนนั่งใจไม่สงบก็เพียงแต่ใจไม่สงบ ใจสงบก็เพียงแต่ใจสงบเท่านั้นต้องมีสติ อยู่ในขณะนั้น ยินดียินร้ายไม่ได้ อย่าไปเสวย สักแต่ว่าท่านสอนให้รู้ ความไม่สงบ อะไรเป็นเหตุ ความไม่รู้แจ้งในจิตของเราท่านหมายถึง อวิชชา คือความรู้ชัดในจิตของเจ้าของเมื่อไม่รู้ชัดในจิต อะไรเกิดขึ้นที่จิต มันยึดติดทั้งนั้นอุปาทานยึดทั้งนั้น ยึดสิ่งที่เกิดขึ้น ๆ ๆ ๆถ้าหากเห็นชัดในจิตแล้ว อะไรเกิดขึ้นในจิต ก็สักแต่ว่าของเกิดมาดับ ก็มันเห็นชัดๆ สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วเราจะไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นเราได้อย่างไร ?หลวงปู่ แบน ธนากโร