สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   96  
2 Jun 2021   119  
3 Jun 2021   72  
4 Jun 2021   78  
5 Jun 2021   61  
6 Jun 2021   63  
7 Jun 2021   75  
8 Jun 2021   66  
9 Jun 2021   81  
10 Jun 2021   128  
11 Jun 2021   81  
12 Jun 2021   47  
13 Jun 2021   41  
14 Jun 2021   93  
15 Jun 2021   77  
16 Jun 2021   64  
17 Jun 2021   61  
18 Jun 2021   78  
19 Jun 2021   59  
20 Jun 2021   114  
21 Jun 2021   81  
22 Jun 2021   65  
23 Jun 2021   75  
24 Jun 2021   84  
25 Jun 2021   67  
26 Jun 2021   80  
27 Jun 2021   72  
28 Jun 2021   59  
29 Jun 2021   74  
30 Jun 2021   65