ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 098-084-2491

อันตรายจากสารเคมีในอุตสาหกรรมหากไม่สวมถุงมือ

ในอุตสาหกรรมผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ล้วนต้องสัมผัสกับการสารทำละลาย กรด ตลอดจนสารเคมี หรือวัสดุอื่นๆที่มีความจำเพาะทาง ที่สามารถส่งผลเสียให้กับผิวหนังได้ การสวมถุงมือยางทั้งแบบถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือยางสังเคราะห์ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นสารเคมีอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังได้

ถุงมือไนไตร

อันตรายจากการสัมผัสสารเคมี 

1. เกิดอาการคัน หรือระคายเคืองในบริเวณที่สัมผัส หรือปวดแสบปวดร้อน เป็นแผลเล็กจนไปถึงแผลขนาดใหญ่ได้ 
2. สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อโครโมโซมของมนุษย์ได้
3. สารเคมีส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรม หากสัมผัสโดยตรงเป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งในอนาคตได้ 
4. สารเคมีในอุตสาหกรรมสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจ ดังนั้นควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันในการทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเองในระหว่างปฏิบัติงาน

การป้องกันอันตรายจากสารเคมีในอุตสาหกรรม 

1.ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อร่วมปฏิบัติงาน
2.สวนใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งที่ทำงาน และทำความสะอาดหรือทิ้งอุปกรณ์ที่ทำการสวมใส่อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรม
3. สวมใส่ถุงมือยาง เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงของสารเคมี เช่น ถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือยางไนไตร เป็นต้น 
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเพื่อลดการสัมผัสต่ออุปกรณ์และสารเคมีที่มาทั้งแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็น เช่น ชุด PVC และหน้ากากอนามัย เป็นต้น 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย จำหน่ายและขายส่งถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง พร้อมทั้งจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ถุงมือยางสำหรับงานอุตสาหกรรม ถุงมือยางสำหรับงานทำความสะอาด ถุงมือยางสำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัสต่อสารเคมีโดยตรง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย มีถุงมือยางสังเคราะห์และถุงมือยางธรรมชาติจำหน่ายอย่างหลากหลายรุ่น เพื่อให้ตรงต่อกับงานแต่ละประเภทและให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

สามารถติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย
http://www.pfsgloves.com
profess.brandexdirectory.com
https://www.glovepfs.com