ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 098-084-2491

ความสามารถของถุงมือไนไตรในการป้องกันสารเคมีต่างๆ

อย่างที่หลายท่านทราบเป็นอย่างดีว่าถุงมือไนไตร มีความเหนียว ทนทาน สามารถทนต่อสารเคมีได้อย่างหลากหลายชนิด ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการทนทานต่อสารเคมีของถุงมือไนไตรว่าสามารถทนต่อสารเคมีใดได้บ้างกัน

บทความที่เกี่ยวข้องกับถุงมือไนไตร 


ถุงมือไนไตรกับสารเคมีชนิดต่างๆ 

ถุงมือไนไตร สามารถทนต่อสารเคมีจำพวก กรด-เบส ไขมัน และสารเคมีในอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเคมี หรืออุตสาหกรรมรถยนต์เองก็ตาม นอกจากสารมีที่กล่าวข้างต้นแล้ว สารเคมีที่ถุงมือไนไตรสามารถป้องกันทำให้ผู้ปฏิบัติไม่โดนสัมผัสโดยตรงมีดังนี้

- กรดอะซิติค (Acetic Acid)
- อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Ammonium Hydroxide)
- กรดแลคติก (Lactic Acid (85%))
- เอมิล แอลกอฮอล์ (Amyl Alcohol)
- บิลทิล แอลกอฮอล์ (Butyl Alcohol)
- เมลทิล แอลกอฮอล์ (Methyl Amine)
- กรดไซตริก (Citric Acid (10%))
- โมโนเอททาโนลีน (Monoethanoline)
- ออกทานอล (Octanol)
- ไดเมททอล ซัลออกไซด์ (Dimethol Sulfoxide)
- กรดโอเลอิก (Oleic Acid)
- เพนตะคลอโรฟินอล (Pentachlorophenol)
- กรดออกซาลิก (Oxalic Acid)
- เอททิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol)
- เอททิลไกคอล อีเทอร์ (Ethyl Glycol Ether)
- เอททิลีน ไกลคอล (Ethylene Glycol)
- โพรพิล แอลกอฮอล์ (Propyl Alcohol)
- โซเดียมไฮดรอไซด์ (Sodium Hydroxide)
- เฮกเซน (Hexane)
- กรดซัลฟิวลิก (Sulfuric Acid)
- กรดไฮโดคลอลิก (Hydrochloric Acid (10%))
- อื่นๆ 

จะเห็นได้ว่าถุงมือไนไตรมีความสามารถที่ทนทานต่อสารเคมีอย่างหลากหลาย จึงทำให้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม และยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย ขายส่งถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง พร้อมทั้งจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ถุงมือยางสำหรับงานอุตสาหกรรม ถุงมือยางสำหรับงานทำความสะอาด ถุงมือยางสำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัสต่อสารเคมีโดยตรง โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย มีถุงมือยางสังเคราะห์และถุงมือยางธรรมชาติจำหน่ายอย่างหลากหลายรุ่น เพื่อให้ตรงต่อกับงานแต่ละประเภทและให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

สามารถติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย
http://www.pfsgloves.com
profess.brandexdirectory.com
https://www.glovepfs.com