ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 098-084-2491

แนวโน้มของถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ในประเทศไทย

ความต้องการถุงมือยางที่เพิ่มมากขึ้นในยุควิกฤติโควิด-19 

ในปีสองปีที่ผ่านมานี้แทบจะกล่าวได้ว่าทั่วประเทศเกิดวิกฤติกันอย่างรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เนื่องด้วยโควิด-19 ที่เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมนุษย์อย่างรอบด้าน แต่หากมองในมุมของธุรกิจก็ยังมีธุรกิจบางธุรกิจที่เติบโตในยุคภาวะวิกฤติเช่นนี้อย่าง การผลิตและจำหน่ายถุงมือยาง สาเหตุมาจากความต้องการในตลาดสูงทั้งการแพทย์ งานบริการทุกภาพส่วน ทำให้ถุงมือยางเติบโตในยุคภาวะวิกฤติครั้งนี้ 

 

ถุงมือยางธรรมชาติ
ถุงมือยางธรรมชาติ


ถุงมือยางสังเคราะห์
ถุงมือยางสังเคราะห์

ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด 

ถุงมือยางธรรมชาติ มีทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง เพื่อใช้สำหรับการแพทย์ที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ในการป้องกันการสัมผัส และใช้ในการกันเชื้อโรค สิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอม การสวมทุกมือ การใส่หน้ากากอนามัยทำให้สามารถป้องกันไวรัสอย่างโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถุงมือยางสังเคราะห์ มีทั้งแบบมีแป้งและไม่มีแป้ง เช่นเดียวกับถุงมือยางธรรมชาติแต่นิยมใช้สวมใส่ในงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมีส่วนใหญ่ เพราะคุณสมบัติของถุงมือยางสังเคราะห์ที่สามารถป้องกันสารเคมี สารละลายอย่างกรด-เบสได้ดี ทำให้นิยมในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตอะไหล่รถยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วยเช่นกัน 

ถุงมือยางจึงกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในยุคภาวะวิกฤติเช่นนี้และคาดว่าจะมีแนวโน้มที่เป็นที่ต้องการมากยิ่งขึ้น เพราะเทรนในด้านของการแพทย์และสาธารณสุขทั่วโลกที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การสวมถุงมือยางธรรมชาติหรือถุงมือยางสังเคราะห์ยังช่วยในการป้องกันการสัมผัสโดยตรงต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องทำงานในสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่าน โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ห้างร้านต่างๆ นอกจากจะป้องกันตนเองแล้วยังช่วยในการลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อของไวรัสได้ดีอีกด้วย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย จำหน่ายและขายส่งถุงมือยางสังเคราะห์ ถุงมือยางธรรมชาติ แบบมีแป้งและไม่มีแป้ง พร้อมทั้งจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ ถุงมือยางสำหรับงานอุตสาหกรรม ถุงมือยางสำหรับงานทำความสะอาด ถุงมือยางสำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับสารเคมี ที่เราคัดสรรแต่ถุงมือยางคุณภาพและได้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด 

 

สามารถติดต่อได้ที่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเฟส ซัพพลาย
http://www.pfsgloves.com
profess.brandexdirectory.com
https://www.glovepfs.com