สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   327  
2 Jul 2021   60  
3 Jul 2021   102  
4 Jul 2021   56  
5 Jul 2021   63  
6 Jul 2021   69  
7 Jul 2021   104  
8 Jul 2021   85  
9 Jul 2021   64  
10 Jul 2021   82  
11 Jul 2021   84  
12 Jul 2021   75  
13 Jul 2021   61  
14 Jul 2021   99  
15 Jul 2021   60  
16 Jul 2021   72  
17 Jul 2021   66  
18 Jul 2021   92  
19 Jul 2021   76  
20 Jul 2021   159  
21 Jul 2021   109  
22 Jul 2021   92  
23 Jul 2021   70  
24 Jul 2021   62  
25 Jul 2021   53  
26 Jul 2021   77  
27 Jul 2021   80  
28 Jul 2021   69  
29 Jul 2021   82  
30 Jul 2021   103  
31 Jul 2021   60