สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2021   124  
2 Nov 2021   89  
3 Nov 2021   101  
4 Nov 2021   93  
5 Nov 2021   103  
6 Nov 2021   117  
7 Nov 2021   118  
8 Nov 2021   101  
9 Nov 2021   143  
10 Nov 2021   107  
11 Nov 2021   144  
12 Nov 2021   97  
13 Nov 2021   91  
14 Nov 2021   70  
15 Nov 2021   99  
16 Nov 2021   86  
17 Nov 2021   103  
18 Nov 2021   90  
19 Nov 2021   91  
20 Nov 2021   89  
21 Nov 2021   106  
22 Nov 2021   154  
23 Nov 2021   130  
24 Nov 2021   112  
25 Nov 2021   122  
26 Nov 2021   120  
27 Nov 2021   88  
28 Nov 2021   106  
29 Nov 2021   102  
30 Nov 2021   129